sakko-090.jpg

Privacy statement

Privacy statement van de Sako Groep

INFORMATIE OVER ONZE ORGANISATIE, WEBSITE EN WEBPORTAL

Sakko Groep (SG en daarmee Sakko Holding B.V.) respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacy verklaring informeert u over ons privacy beleid en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden. Op het gebruik van onze website www.sakkogroep.nl en de hieraan verbonden webportal, de download- en aanvraagformulieren en alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van deze website en webportal, is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil is uitsluitend de rechter te rechtbank Breda bevoegd.

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN EN WORDT BEHEERD DOOR:

Sakko Holding B.V.
Van Konijnenburgweg 40, 4612 PL Bergen op Zoom
Tel.: +31 (0)164-271020
E-mail: info@sakkogroep.nl
SG is verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld via deze website en webportal.

GEGEVENS

SG verzamelt gegevens om de service die wij bieden te verbeteren en om acties naar de klanten uit te kunnen zetten binnen de organisatie van SG en aan haar gelieerde ondernemingen. Het gaat hierbij om persoonsgegevens zoals namen, (e-mail)adressen en overige contactinformatie. SG staat in voor een goede kwaliteit van de gegevensverzameling. De gegevens worden nauwkeurig bijgehouden en goed beveiligd. SG doet alles binnen haar macht om de kwaliteit van de beveiliging hoogte houden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in dataopslag binnen de EU.

Indien u niet akkoord bent met het feit dat SG uw gegevens verzamelt, dan moet u dit melden bij SG via info@sakkogroep.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres rectificatie aanvragen van uw gegevens. U heeft altijd recht op toegang tot uw gegevens, u dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij SG.

SG verklaart de gegevens niet door te geven aan derden voor een ander doel dan hierboven is omgeschreven, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming van de klant is. Derden die door SG zijn ingeschakeld om bovenstaand doel na te streven, leven de voorschriften van deze Privacy Policy na en zullen met dezelfde zorgvuldigheid en niveau van beveiliging omgaan met uw gegevens.

MELDPLICHT DATALEKKEN

De verantwoordelijkheid om een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens ligt bij SG. Daarna zal SG de betrokkene(n) bij het datalek zo spoedig mogelijk hierover informeren.

Samen bespreken wat mogelijk is?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact opnemen